top of page

ASTRID indoordekking

Op 4 februari 2014 werd een nieuwe Koninklijk Besluit bekendgemaakt met aangepaste criteria rond verplichte ASTRID* radiodekking bij bouw- en infrastructuurwerken.

Bij nieuwe stedenbouwkundige aanvragen kan de gebouweigenaar verplicht worden, door de ASTRID Veiligheidscommissie van FOD Binnenlandse Zaken om te voorzien in ASTRID radiodekking. Uw dossier komt bij hen via uw stedenbouwkundige aanvraag en hun beslissing bekomt u samen met uw stedenbouwkundige vergunning.

De noodzaak aan indoor dekking heeft verschillende oorzaken:

 • Er is een verhoogde vraag naar veiligheid

 • Door bouwvoorschriften inzake isolatie en andere bouwmaterialen wordt het steeds moeilijker voor de radiosignalen om in het gebouw te penetreren

 

De vraag naar veiligheid is zeer algemeen: als samenleving worden we dagelijks geconfronteerd met vreselijke gebeurtenissen op grote of kleinere schaal waarbij een interventie van hulpdiensten noodzakelijk is. Betrouwbare communicatie is essentieel bij de uitvoering van hun job. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Evacuatie van een mindervalide langs de noodtrap van een kantoorgebouw bij brand: het is essentieel dat de brandweerlieden en/of verpleegkundigen kunnen communiceren, ook om hun eigen veiligheid te garanderen;

 • Brand in de ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum: communicatie met een centraal commando dat het overzicht bewaard is cruciaal, alsook met collega brandweerlui in de buurt die indien nodig bijstand kunnen bieden;

 • Een achtervolging van misdadigers waarbij verschillende patrouilles op de grond, eventueel in gebouwen op zoek dient te gaan, ondersteund en in communicatie met een helikopter met warmtecamera;

 • De scherpschutter die wacht op instructies van de bevelhebber tijdens een gijzelingsactie

 • Evacuatie van een rusthuis in geval van nood: multidisciplinaire samenwerking tussen alle hulpdiensten

 

De genoemde wetgeving is van toepassing in volgende gevallen:

 • Nieuwbouw of renovatie (aanvraag bouwvergunning)

 • Infrastructuur die dagelijks meer dan 150 personen huisvest of tegelijkertijd ontvangt

 • Oppervlakte begane grond >2500m²

 • Ondergrondse ruimte >25m² die publiek toegankelijk is of dient voor de opslag van gevaarlijke produkten

 

WiMobile kan u, een door ASTRID gevalideerde oplossing bieden: deze bestaat typisch uit een versterker, antennes, coaxiale bekabeling en een aantal passieve componenten. We maken een RF ontwerp van de oplossing en leveren een werkend systeem op met dekkingsgarantie.

 1. Analyse

 2. Ontwerp & advies

 3. Implementatie

 4. Oplevering

 5. Onderhoud

 

Contacteer ons voor al uw vragen omtrent ASTRID indoordekking!

bottom of page